Roundup Plug och specialborr

Vi säljer endast större förpackningar direkt till slutkund.

Specialborren används endast till den gamla pluggen till den nya pluggen använder man en vanlig 10 mm träborr.

Om du bara behövar 10 eller 25 plug vänligen kontakta din närmaste trädgårds eller järn handlare.

Klicka här för att se våra återförsäljare av Roundup Plug:

OBS! Många återförsäljare har nu sålt slut på sina lager så ring innan ni besöker dom.

.

.

.

.

Hållbarheten är MINST två år enligt tillverkaren av kemikalien.