Välkommen!

SNART FÖRSVINNER PRODUKTEN FRÅN DEN SVENSKA MARKNADEN

Roundup plug med registrerings nummer 5831 får 
säljas tom 2024-09-15

Roundup plug är en effektiv metod att förhindra rotuppslag från lövträd.

  • Ger 100%-ig effekt på allt lövsly
  • Kan användas året runt
  • Tar död på alla oönskade lövträd
  • Minimerar kemikaliespridning
  • Slår ut hela rotsystemet på det behandlade trädet/stubben
  • Helt selektiv metod, minskar kemikalieanvändningen upp till 90% jämfört med tidigare använda metoder.

Nyheter

2024-05-01 Roundup plug får endast säljas på den Svenska marknaden tom 2024-09-15.

Har du problem med Gudaträd?

Roundup Plug är det enda som fungerar för att få död på hela trädet.

Vanliga frågor

Får vem som helst köpa Ecoplug/Roundup plug?
Nej, endast de som har spruttillstånd så kallad 2L

Fungerar Roundup Plug på Gudaträd?
Ja men öka dosen till 1,5 gånger rekomenderad dos.

Fungerar Roundup Plug på fruktträd?
Ja men öka dosen till 1,5 gånger rekomenderad dos.

Roundup Plug  fungerar på alla lövträd.
Trädslag som ej finns med på förpackningen rekommenderas att dosera 1,5 gång.

Kan jag inte ringbarka istället?
Oftast inte. Försök och erfarenhet visar att ringbarkning ej fungerar på rotskottsbildande träd så som på asp, poppel mfl.

Hur får jag in Roundup Plug  i trädet?
Borr och hammare!
Roundup Plug  appliceras enklast med hjälp av en borrmaskin och en hammare.
Man borrar ett 30-32 mm djupt hål med ett 13 eller 14 mm´s träborr.
Man stoppar i Roundup Plug i hålet och slår till med hammaren.

Jag har inget 13mm borr?
13 eller 14 mm borr finns i de flesta välsorterade järnaffärer.
Ett specialframtaget borr med borrstopp kan beställas från ECOPLUG SWEDEN AB.

Hur många Roundup Plug  skall jag använda per träd?
En tumregel är att man tar trädets diameter delat med 4.
Exempel: Säg att ett träd är 28 cm i diameter 28/4 =7, till det trädet skall man sätta 7 Roundup Plug jämnt fördelat.

Var skall jag sätta Roundup Plugen?
Om man applicerar den från sidan av trädet/stubben sätter man dom jämnt fördelat på ca 7-10 cm avstånd runt trädet.
Finns det synliga rotben kan man gärna sätta en extra Roundup Plug där.

Om man applicerar Roundup Plug från ovansidan skall man sätta dem så nära barken som möjligt.
Det är där trädet är aktivt och det är där saftströmmarna går som aktiv substans skall transporteras med.
Även här skall Roundup Plug fördelas jämnt runt om stubben

När på säsongen kan jag använda Roundup Plug?
När som helst
När trädet börjar växa på våren kommer effekten även om Roundup Plug applicerades under vintern.

Hur kan Roundup Plug ta död på hela rotsystemet?
Den aktiva substansen i Roundup Plug har den egenskapen att den transporteras till trädets tillväxtpunkter.
Vid korrekt dosering kommer den att gå ut i trädets hela rotsystem ända ut i rotspetsarna och förhindra nytillväxt.

Ruttnar stubben snabbare när man har använt Roundup Plug?
Ja, den ruttnar snabbare men man skall komma ihåg att Roundup Plug är ingen revolution när det gäller nedbrytning.
Generellt sett kan man säga att nedbrytningstiden halveras.
Roundup Plug används främst för att döda rotsystemet så att inga nya skott bildas.

Hur lång tid efter fällning kan jag använda Roundup Plug?
På förpackningen står det att man ska applicera Roundup Plug inom två dagar efter avverkning, det är en försiktighetsåtgärd för att man inte ska vänta för länge med att applicera Roundup Plug. Stubben torkar uppifrån snittytan och neråt. Det är viktigt att Roundup Plug appliceras i levande material.

Om man applicerar Roundup Plug i en stubbe från ovansidan bör det ske inom 2 månader efter fällning.

Har det gått längre tid går det att applicera från sidan så nära marken som möjligt, kontrollera dock först med en yxa så att stubben är frisk på den nivån man har tänkt att applicera Roundup Plug.

Hur lång tid tar det innan trädet dör?
Ca. 4-6 veckor. Under tillväxtsäsongen tar det ca 4-6 veckor för trädet att dö.
Om man applicerar Roundup Plug under vintern tar det 4-6 veckor från det att tillväxten startar på våren.

Är det giftigt för min hund/katt?
Nej, aktiv substansen i Roundup Plug har ingen påverkan på djur eller människor.
Vid korrekt applicering kan dessutom ingen komma i kontakt med substansen.

Jag har barn i trädgården kan jag använda Roundup Plug?
Ja, innan Roundup Plug slås in i hålet är det aktiva medlet inneslutet i en hylsa.
Efter applicering "biter" hylsan sig fast i trädet så det är näst intill omöjligt att få ut den och medlet är på så sätt aldrig tillgängligt för barn eller djur.

Roundup Plug som är så effektivt måste väl vara giftigt?
Nej, inte för människor eller djur.
Den aktiva substansen i Roundup Plug är glyfosat som är giftig för gröna växter den påverkar en aminosyrabildning som bara finns i gröna växter.
Den aminosyrabildningen finns inte hos människor och djur.
Den akuta giftigheten för glyfosat är flera gånger lägre än för dagligen använda saker så som koffein, aspirin etc.
Den akuta giftigheten är t.o.m. lägre än för vanligt koksalt.

Bryts Roundup Plug ned?
Ja. Innehållet i Roundup Plug bryts ned av jordens mikroorganismer till naturliga ämnen som koldioxid, vatten, nitrat och fosfat.

Tillagd i varukorgen